Kuorolaiset

Kuoronjohtaja
Teppo Lampela


I Tenori
Jukka Helistén
Matti Koivisto
Sulo Kovalainen
Eero Kuisma
Jorma Seppälä
Matti Änkö

II Tenori
Tero Friberg
Touko Hahkio
Matti Malmivaara
Unto Palminkoski
Mauri Pylkkö
Tuomo Sankola
Raimo Tuomisto
Berndt Wikgren

I Basso
Arto Janhunen
Pentti Kalkkinen
Simo Leppä
Jussi Ratilainen
Jorma Sepponen
Keijo Suoninen
Jorma Toivari

II Basso
Walle Jenytin
Risto Loukola
Harri Malmberg
Kari Norkonmaa
Juhani Orava
Matti Pirnes
Paavo Saikkonen
Markus Winter