Kuorolaiset

Kuoronjohtaja
Julia Lainema


I Tenori
Kaj Gerkman
Jukka Helistén
Juhamatti Huovila
Sulo Kovalainen
Eero Kuisma
Kauko Metsä
Matti Änkö


II Tenori
Arto Janhunen
Matti Koivisto
Unto Palminkoski
Mauri Pylkkö
Berndt Wikgren


I Basso
Pentti Kalkkinen
Simo Leppä
Heimo Mielonen
Joonas Nordman
Jussi Ratilainen
Jyrki Rinne
Jorma Sepponen
Keijo Suoninen
Jorma Toivari
Kari Toiviainen

II Basso
Walle Jenytin
Risto Loukola
Harri Malmberg
Kari Norkonmaa
Juhani Orava
Matti Pirnes
Paavo Saikkonen
Markus Winter