Kuorolaiset

Kuoronjohtaja
Teppo Lampela


I Tenori
Jukka Helistén
Sulo Kovalainen
Matti Koivisto
Kauko Metsä
Matti Änkö


II Tenori
Eric Gammals
Arto Janhunen
Unto Palminkoski
Mauri Pylkkö
Berndt Wikgren


I Basso
Pentti Kalkkinen
Simo Leppä
Ilkka Juhani Ratilainen
Jyrki Rinne
Jorma Sepponen
Keijo Suoninen
Jorma Toivari
Kari Toiviainen

II Basso
Lauri Haimakainen
Jean-Tibor IsoMauno
Harri Malmberg
Kari Norkonmaa
Carl-Johan Nybondas
Matti Pirnes
Paavo Saikkonen
Markus Winter