Kuorolaiset

Kuoronjohtaja
Teppo Lampela


I Tenori
Jukka Helistén
Juhamatti Huovila
Sulo Kovalainen
Eero Kuisma
Kauko Metsä
Matti Änkö


II Tenori
Eric Gammals
Arto Janhunen
Matti Koivisto
Unto Palminkoski
Mauri Pylkkö
Berndt Wikgren


I Basso
Pentti Kalkkinen
Simo Leppä
Heimo Mielonen
Joonas Nordman
Ilkka Juhani Ratilainen
Jyrki Rinne
Jorma Sepponen
Keijo Suoninen
Jorma Toivari
Kari Toiviainen

II Basso
Jean-Tibor IsoMauno
Walle Jenytin
Risto Loukola
Harri Malmberg
Kari Norkonmaa
Juhani Orava
Matti Pirnes
Paavo Saikkonen
Markus Winter